Tiền tệ: VNĐ
094235.4224 info@hydros.vn

Chính sách bảo mật thông tin

Hydros.vn tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân.

1. Thông tin tổng quan

Khi Bạn sử dụng trang web, bằng một cách nào đó thông qua việc đăng ký, đăng tin, bình luận, dùng mẫu liên hệ hoặc gửi email hoặc gọi điện thoại trực tiếp, những thông tin về tên, địa chỉ, email, số điện thoại và/hoặc các ý tưởng, các giải pháp hữu ích sẽ được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho hydros.vn.

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin trên dưới sự đồng ý và cho phép của Bạn, các Bạn cũng có quyền dừng cung cấp thông tin cho chúng tôi bất cứ lúc nào các Bạn muốn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

a) Để xử lý các khiếu nại của Bạn, hoặc liên lạc với Bạn hiệu quả hơn.

b) Để xử lý tin đăng của Bạn, để báo cáo trạng thái tin đăng của Bạn.

c) Để tiến hành khảo sát hoặc tổ chức hoạt động truyền thông (tiếp thị) như gửi thư email giới thiệu tính năng mới, các chương trình đánh giá khảo sát thị trường, nhằm mục đích tìm hiểu nghiên cứu thông tin.

d) Để cải tiến hiệu suất trang web.

e) Để cải tiến nội dung và chức năng của trang web

f) Để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận

3. Phạm vi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn

a) Bất kỳ cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, tòa án. Các đơn vị được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam.

b) Các đối tác có ký hợp đồng với chúng tôi, để tiến hành hỗ trợ chúng tôi về công nghệ hoặc dịch vụ trong quá trình phát triển trang web. Các đối tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc gửi nhận thông báo (bằng SMS, email, cuộc gọi) đến bạn.

4. Thời hạn lưu giữ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi cho đến khi Bạn gửi yêu cầu thay đổi cho chúng tôi. Bạn có toàn quyền quyết định về thông tin của mình mà chúng tôi đang lưu giữ. Chẳng hạn Bạn có thể gửi yêu cầu thay đổi dữ liệu, xóa một phần dữ liệu hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình. Và Bạn cũng có thể gửi yêu cầu từ chối việc chia sẽ dữ liệu cá nhân của mình cho bên thứ 3.

5. Công nghệ Bảo mật thông tin qua internet

Chúng tôi đã áp dụng công nghệ bảo mật SSL để bảo vệ dữ liệu của Bạn, chống lại hành vi truy cập trái phép. Mọi dữ liệu khi truyền đạt giữa máy tính của Bạn và máy chủ của chúng tôi đều được mã hóa bằng thuật toán cao cấp. Chúng tôi luôn cố gắng hết mình để máy chủ của mình hoạt động tốt nhaất, lưu giữ thông tin của Bạn an toàn nhất.

6. Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng “Cookies” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và Dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để bạn không phải nhập thông tin đăng nhập của mình cho mỗi lần vào trang web.

Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác.

Khi truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể quản lý và xóa cookies thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của trang web.

7. Rút lại sự đồng ý về việc tiếp tục sử dụng, thu thập dữ liệu cá nhân

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ bằng cách gửi email theo thông tin bên dưới. Xin vui lòng lưu ý nếu bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn với chúng tôi.

8. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, muốn truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: info@hydros.vn

Send this to a friend